LIÊN HỆ

Địa chỉ công ty tại Pháp

24 Rue du Château, 67610 la Wantzenau, France

Liên lạc email, điện thoại :
Anh Tristan MATTES

• Điện thoại : (0033) 670 837 330
• cfvfrance@gmail.com
• Twitter : @TRISTAN_MATTES
Anh Nicolas Terrasse
21 rue du Poteau
75018 Paris
Điện thoại : (033) 622 494 689
cfvfrance.terrasse@gmail.com

Địa chỉ công ty ở Trung Quốc

Annie FEI
Điện thoại : 0512-62514456
annifei@yeah.net